28/10/17  Tin của trường  195
Tập huấn tại Trường TH số 1thị trấn Phù Mỹ
 25/04/16  Tin của trường  351
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường TH Mỹ Trinh.